Arktis- Rett d'Fësch aus dem ÄisEng Aktivitéit fier di kleng Fuercher. D'Aufgab ass d'Fësch aus dem Äis ze kréien. Et get een de Kanner verschiddenen Materialien zur Verfügung an da solle sie probéieren.
Wéi een dat ustellt gesid dir am Video.
Vill Spaass!